"Jezus jest moim Panem.
Jezus jest moim Królem.
On jest moim Pasterzem.
Jemu oddałem całego siebie
i wszystko co od Niego mam.
Tylko Jemu pragnę służyć
i wypełniać Jego Świętą Wolę
do końca moich dni."

Mariusz


       Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego:
On wstał i poszedł za Nim. (Mt 9:9)
Jezus

"Jesus is my Lord.
Jesus is my King.
He is my Shepherd.
I gave all of me to Him
and everything I received from Him.
I wish to serve no-one but Him
and obey His Holy Will
till the end of my days."

Mariusz


       As Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to him:
And he got up and followed him. (Matthew 9:9)